مقالات
گل میخ چیست fartakvision.com

گل میخ چیست؟

گل میخ چیست

بطور کلی وظیفه اصلی برشگیرها در سیستم سقف های سازه ای مقابله با تنش برشی ناشی از نیروی زلزله در سقف ها و در عین حال تقسیم و انتقال این نیروی سنگین به مقاطع اصلی سازه و در نهایت فونداسیون می باشد. در سقف های کامپوزیت سنتی از ناودانی های جوش شده در بال فوقانی تیرهای اصلی و فرعی و در سقف های عرشه فولادی از گل میخ ها به عنوان برشگیر و المان مقابله کننده با تنش های برشی استفاده می گردد.

گل میخ چیست fartakvision.com
گل میخ چیست fartakvision.com

*ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در مورد برشگیرهای ناودانی و گلمیخ ها:
– فاصله مرکز به مرکز گلمیخ ها در سقف های عرشه فولادی:
در امتداد طولی و داخل کنگره ها.
در امتداد طولی و بیرون کنگره ها
در امتداد عرضی و بیرون کنگره ها
S : فاصله آکس به آکس هر دو گلمیخ
D : قطر گلمیخ
که فاصله مرکز به مرکز هر دو گلمیخ نباید از و ۸۰ سانتی متر تجاوز کند .
– فاصله مرکز به مرکز برشگیر های ناودانی در سقف های کامپوزیت:

Tslab: ضخامت مقطع سقف کامپوزیت.
که فاصله مرکز به مرکز هر دو ناودانی نباید از ۵۰۰ میلیمتر تجاوز نماید.
در سقف های عرشه فولادی آنچه حائز اهمیت است انتخاب صحیح سایز گلمیخ ها است.
مطابق با ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان از سایز گلمیخ باید به گونه ای انتخاب گردد که شرایط ذیل را فراهم نماید.

گل میخ چیست fartakvision.com
گل میخ چیست fartakvision.com

در شکل فوق ارتفاع گلمیخ باید به گونه ای انتخاب شده از روی گلمیخ تا سطح بتن حداقل ۱۵ میلیمتر فاصله داشته باشیم . بنابراین معمولا برای ورق های عرشه فولادی با ارتفاع گام ۷٫۵۰ سانتی متر از گلمیخ سایز ۱۱۵ میلیمتر و با گام ۶٫۵ سانتیمتر از گلمیخ سایز ۱۰۰ میلیمتر استفاده می شود که این اندازه ها در واقع از نوک گلمیخ تا بالای گلمیخ اندازه گیری می شود.
گل میخ چیست؟ و قطر گلمیخ چقدر باید باشد؟  قطر گلمیخ ها نیز نباید از ۲٫۵۰ برابر ضخامت فلز پایه تجاوز کند مگر آنکه گلمیخ درست در امتداد جان مقطع قرار گیرد. خداقل طول مجاز گلمیخ ها پس از نصب نباید از ۴dsa کمتر شود . همچنین حداقل فاصله گلمیخ تا لبه بتن در امتداد برش افقی برای بتن با وزن مخصوص معمولی باید ۲۰ میلیمتر و برای بتن سبک ۲۵ میلیمتر باشد.

ضوابط گلمیخ ها در اعضای مختلط ستون ها:

  • پوشش بتن روی گلمیخ ها باید حداقل ۲۵ میلیمتر باشد.
  • حداقل فاصله مرکز به مرکز هر دو گلمیخ در هر امتداد برابرست با ۴dsa
  • حداکثر فاصله مرکز تا مرکز گلمیخ ها برابرست با ۳۰dsa
  • حداکثر فاصله مرکز تا مرکز برشگیر ها از نوع ناودانی برابر ست با ۵۰۰ میلیمتر است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *