مقالات

آسیب‌دیدگی در سقف‌های عرشه فولادی

عرشه فولادی ممکن است دچار آسیب دیدگی های مختلفی شوند. در این مقاله درباره آسیب‌دیدگی در سقف‌های عرشه فولادی می پردازیم. آسیب‌دیدگی در سقف‌های عرشه فولادی را می‌توان به سه دسته متمایز تقسیم نمود: آسیب‌دیدگی قبل از اجرای سقف‌های عرشه فولادی. آسیب‌دیدگی در حین اجرای سقف‌های عرشه فولادی. آسیب‌دیدگی بعد از اجرای سقف‌های عرشه فولادی.   […]