منتشر شده:
۱۸ مهر ۱۳۹۶
دسته بندی:
سقف عرشه فولادی
مشتری:
1 16 370x370 1

پروژه آزاد راه تهران - شمال

نام پروژه: آزاد راه تهران – شمال
محل پروژه: آزاد راه تهران شمال  – ۶۰۰۰ متر مربع
سال انجام پروژه: ۱۳۹۶
کارفرما: شرکت  اویول

آزادراه تهران – شمال ، ۶۰۰۰ متر مربع سقف عشه فولادی ……

کارفرمای پروژه : شرکت اویول