منتشر شده:
۱۹ مهر ۱۳۹۶
دسته بندی:
سقف عرشه فولادی
مشتری:
1 14 370x370 1

پروژه رویای کیش

نام پروژه: رویای کیش
محل پروژه: جزیره کیش
سال انجام پروژه: ۱۳۹۶
کارفرما: شرکت آ.اس.پ

تهیه و تولید کامل متریال و اجرای سقفهای عرشه فولادی پروژه رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش…