منتشر شده:
۱۳ تیر ۱۳۹۸
دسته بندی:
طراحی / ایده ها
مشتری:
کیان وب
3 3 370x370 1

پروژه پردیس

نام پروژه: مروارید
محل پروژه: سعادت آباد – ۳ هزار متر مربع
سال انجام پروژه: ۱۳۹۵
کارفرما: شخصی

تامین کامل وسائل و تجهیزات و اجرای ۳۰۰۰ متر مربع سقف کامپوزیت …