تیرآهن

نمایش 1–35 از 57 نتیجهخرید تیرآهن

جهت خرید زیر قیمت امروز انواع تیرآهن تمامی کارخانه ها(زیر قیمت بازار)، همین حالا با مشاورین ما تماس بگیرید.

verifiedقیمت تیرآهن فایکو

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۷/۲۸
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول تعداد شاخه وزن(kg) واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
تیرآهن 14 فایکو 36 125 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 17,080 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 14 فایکو 29 155 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
تیرآهن 16 فایکو 27 170 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 17,080 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو 24 200 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو 18 250 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو 16 305 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو 14 353 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت تیرآهن اصفهان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۷/۲۸
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول تعداد شاخه وزن(kg) واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 44 125 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 17,473 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 36 155 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 18,072 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 14 نیمه سبک اصفهان 40 137 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 18,672 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 30 190 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 18,879 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 16 نیمه سبک اصفهان 30 172 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 24 225 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 17,974 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 18 نیمه سبک اصفهان 24 210 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
تیرآهن 20 نیمه سبک اصفهان 18 240 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 17,876 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 18 275 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 18,781 تومان تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16 325 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۷/۲۸ 17,680 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
راهنمای خرید تیرآهن