قیمت میلگرد امروزخرید میلگرد

جهت خرید زیر قیمت امروز انواع میلگرد تمامی کارخانه ها(زیر قیمت بازار)، همین حالا با مشاورین ما تماس بگیرید.

verifiedقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,940 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,089 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,790 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,681 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,681 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,681 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,681 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,980 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد نیشابور

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 10 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

مدت زمان ارسال بار میلگرد چقدر است؟

مدت زمان ارسال بار به زمان سفارش محصول بستگی دارد اما به طور کلی حداکثر یکروز می باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که زمان سفارش محصول درخواستی قبل از ساعت 12 باشد قطعا سفارش بار مشتری در همان روز ارسال میگردد.

بار میلگرد از کجا ارسال می گردد؟

مستقیم از کارخانه بارگیری و ارسال می شود. در صورتی که مقصد بار مشتری تهران باشد از انبارهای تهران ارسال میگردد که هزینه بار کمتری برای مشتری لحاظ گردد.

هزینه باربری میلگرد چقدر است؟

هزینه باربری متغیر بوده و بر اساس مسافت محاسبه می گردد.

آیا خرید میلگرد با ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی امکان پذیر می باشد؟

بله، پس از ارائه ضمانت نامه بانکی یا ارسال تصویر چک صیادی برای کارشناسان ما، در صورت سفید بودن حساب بانکی مشتری پس از استعلام حساب ایشان، خرید از این طریق امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که حداکثر زمان ارائه چک صیادی دو ماه می باشد.

در صورتی که بار میلگرد ارسالی برای مشتری به هر دلیلی مشکل داشته باشد تکلیف خریدار چیست؟

جهت اطمینان از وزن واقعی و سالم بودن، بار درخواستی مشتری، قبل از ارسال توسط متخصصین ما ارزیابی می شود اما اگر به هر دلیلی بار ارسالی مشکل داشته باشد، بار برگشت داده شده و هزینه به مشتری عودت داده خواهد شد و یا بار سالم جایگزین آن خواهد شد.

آیا ارسال بار به شهرستان انجام می شود؟

بله، به تمامی نقاط ایران، بار درخواستی ارسال می گردد.

آیا خرید میلگرد با فاکتور رسمی انجام می شود؟

بله، تمامی فروش ها توسط فرتاک ویژن با فاکتور رسمی انجام می شود..

verifiedقیمت میلگرد ظفر بناب

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,738 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 ظفر بناب شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,538 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,538 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,239 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
خرید میلگرد فرتاک ویژن

verifiedقیمت میلگرد فایکو

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 10 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,949 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,908 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,338 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد میانه

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۶/30
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 10 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,081 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,831 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 میانه شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,481 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 17,839 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 17,090 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,738 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,748 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,748 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,638 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,638 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,638 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,638 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,638 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 بافق یزد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,638 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

راهنمای خرید میلگرد

verifiedقیمت میلگرد شاهین بناب

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 شاهین بناب شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بناب شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,188 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهین بناب شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,888 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد ابهر

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 ابهر شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 ابهر شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 ابهر شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,688 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 ابهر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,488 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد امیرکبیر

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 10 امیرکبیر شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد 10 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد 12 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,038 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,588 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد 32 امیرکبیر شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 تماس بگیرید تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد راد همدان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 راد همدان شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 17,563 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 راد همدان شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 17,313 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,963 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,863 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,863 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,863 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,863 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,863 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,913 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 راد همدان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,913 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد آریان فولاد

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,839 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,940 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,839 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,940 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,739 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,739 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,739 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,739 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,739 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 آریان فولاد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,739 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد آناهیتا گیلان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه A2 کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/7/02 16,888 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,690 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,690 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,290 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 8 تیکمه داش شاخه 12 متری A2 کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/7/02 16,139 تومان تماس بگیرید
میلگرد 8 تیکمه داش شاخه A3 کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/7/02 16,539 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,438 تومان تماس بگیرید
میلگرد 10 تیکمه داش شاخه 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,038 تومان تماس بگیرید
میلگرد 12 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 16,038 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,988 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد هیربد

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 12 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,365 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,181 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,181 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,319 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,135 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,135 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,135 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد

verifiedقیمت میلگرد کوثر اهواز

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/7/02
قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد
نام محصول حالت آنالیز واحد محل بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) خرید زیر قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,381 تومان تماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,130 تومان تماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 15,130 تومان تماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,980 تومان تماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,980 تومان تماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,980 تومان تماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,980 تومان تماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,980 تومان تماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهواز شاخه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/7/02 14,980 تومان تماس بگیرید
* قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد