منتشر شده:
۲۳ تیر ۱۳۹۶
دسته بندی:
سقف عرشه فولادی
مشتری:

پروژه نگین گوهر

نام پروژه: نگین گوهر 
محل پروژه: میگون  – ۱۰۰۰۰ متر مربع
سال انجام پروژه: ۱۳۹۶
کارفرما: شرکت بام تراز

پروژه نگین گوهر میگون نیز یکی دیگر از پروژه های بنام و درخشان در تاریخچه عملکرد شرکت فرتاک ویژن است.

۶ طبقه زیر زمین و ۶ طبقه بالای تراز همکف ، ورق ریزی شطرنجی با ضخامت ورقهای ۱ میلیمتر و گام ۷٫۵۰ سانتیمتر ، شاپ بسیار ظریف و کنترل بی نظیر پرت ورق ، گلمیخهای برند گام به ارتفاع ۱۱۵ میلیمتر، آرماتور بندی شاخه نمره ۱۰ به فواصل ۲۵ سانتیمتر و میلگردهای حریق نمره ۱۲ ، و پرداخت سطح نهایی بتن توسط ماله های پروانه ای این پروژه را در زمره پروژه های پرچالش بویژه در فصل سرمای آن منطقه قرار داده است.

در این پروژه تهیه تامین دیزل ژنراتور جهت جوشکاری گلمیخها و جرثقیل ۱۰۰ تن جهت حمل متریال به پایکار نیز در فهرست تعهدات فرتاک ویژن بود.