منتشر شده:
13 تیر 1396
دسته بندی:
عرشه فولادی
مشتری:

پروژه جردن

نام پروژه: جردن
محل پروژه: جردن
سال انجام پروژه: 1399
کارفرما:

پروژه جردن

متراژ 3000 متر مربع‌

تولید و تامین کامل متریال و اجرای سقفهای عرشه فولادی

سایز ورق عرشه فولادی :1

آرماتور بندی میگرد شاخه: میلگرد 8

دارای میلگرد حریق سایز:12