منتشر شده:
۱۳ تیر ۱۳۹۶
دسته بندی:
عرشه فولادی
مشتری:

پروژه جردن

نام پروژه: جردن
محل پروژه: جردن
سال انجام پروژه: ۱۳۹۹
کارفرما:

پروژه جردن

متراژ ۳۰۰۰ متر مربع‌

تولید و تامین کامل متریال و اجرای سقفهای عرشه فولادی

سایز ورق عرشه فولادی :۱

آرماتور بندی میگرد شاخه: میلگرد ۸

دارای میلگرد حریق سایز:۱۲