منتشر شده:
09 بهممن 1400
دسته بندی:
سقف های عرشه فولادی
مشتری:
شخصی
سقف عرشه فولادی

پروژه ظفر

نام پروژه: ظفر

محل پروژه: ظفر

سال انجام پروژه: 1400

کارفرما: شخصی

پروژه ظفر با کاربری مسکونی و 3000 متر مربع سقف عرشه فولادی در قالب 8 طبقه در محله ظفر تهران واقع شده است. در این پروژه ورق عرشه فولادی به ضخامت 8 میلیمتر، گلمیخهای سایز 115 و مش بندی حرارتی با میلگرد شاخه نمره 8 چشمه 25 استفاده شده است.