مشاهده همه 24 نتیجهبعد از اینکه ورق گالوانیزه از حالت رول (کویل) خارج شد و در دستگاه رول فرمینگ بصورت ذوذنقه تبدیل میشود نام آن به ورق عرشه فولادی تغییر می یابد.

ورقهای عرشه فولادی در ضخامتها و گامهای مختلف در بازار عرضه میشود.