مقالات
گل میخ چیست fartakvision.com

گل میخ چیست؟

گل میخ چیست بطور کلی وظیفه اصلی برشگیرها در سیستم سقف های سازه ای مقابله با تنش برشی ناشی از نیروی زلزله در سقف ها و در عین حال تقسیم و انتقال این نیروی سنگین به مقاطع اصلی سازه و در نهایت فونداسیون می باشد. در سقف های کامپوزیت سنتی از ناودانی های جوش شده […]