مقالات

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

۱-محاسبه حجم آجر و ملات :

از جمله محاسباتی که در کارگاه های ساختمانی باید به سرعت انجام شود تعداد آجر ، سفال ، مقدار ملات و سیمان می باشد که به کمک روابط زیر قابل محاسبه است:
ارتفاع * ضخامت * طول = حجم دیوار
حجم دیوار * ۳/۴ = حجم آجر
حجم دیوار * ۱/۴ = حجم ملات
عیار ملات یا بتن * حجم ملات یا بتن = سیمان
حجم یک آجر یا سفال / حجم آجر = تعداد آجر یا سفال

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

۲- محدودیت های هندسی ستون ها:

– عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از۲۵۰ باشد :
– نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید کمتر از ۲۵/۱ باشد.
عرض مقطع ≥max⁡{ ۲۵۰ میلیمتر ، (۰٫۳*بعددیگر)}
نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید کمتر از یک بیست و پنجم باشد:
عرض ÷آزاد طول ≥۱/۲۵

 

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

از جمله دلایل وجود این محدودیت ها عبارتند از:
– عدم تامین طول مهاری میلگرد های طولی تیر ها در داخل ستون ها.
– صعبوت آرماتور گذاری بویژه در خاموت ها .
– افزایش لاغری مقطع و بالا رفتن احتمال کمانش ستون تحت بار ثقلی .

 

۳- انواع ستون ها بتنی از نظر شکل مقطع :

– ستون با مقطع مربع با حداقل ابعاد ۳۰*۳۰ سانتی متر.
– ستون با مقطع مربع مستطیل با حداقل ابعاد ۲۵*۴۰ سانتی متر.
– ستون با مقطع دایره ای با حداقل قطر ۲۵ سانتی متر.
از جمله نکات کلیدی در انتخاب ابعاد ستون ها عبارتنداز:
بهتر است ابعاد ستون های زیرین و بالایی یکسان در نظر گرفته شود ولی برای ستون زیرین از آرماتور کمتری نسبت به ستون تحتانی کوچکتر یا مساوی ۵۰/۷ سانتی متر باشد. می توان میلگرد را خم نمود (بند ۹-۱۴-۱۱-۳مبحث نهم مقررات ملی ساختمان).

۴- وزن آهن آلات مصرفی در سازه های بتنی و فولادی:

*وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی بدون وزن میلگرد سقف:
– با قاب خمشی + دیوار برشی :۶۰ تا ۳۵ کیلوگرم برمترمربع.
– با قاب خمشی متوسط : ۵۵ تا ۴۰ کیلوگرم برمترمربع.
– با قاب خمشی ویژه : ۷۰ تا ۴۵ کیلوگرم برمترمربع.

۵- وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فلزی بدون وزن آرماتور سقف :

– با مهاربندی هم مرکز : ۷۰ تا۴۵ کیلوگرم بر مترمربع.
– با مهاربندی غیر هم مرکز : ۷۵ تا ۵۰ کیلوگرم بر مترمربع.
– با قاب خمشی متوسط و معمولی : ۱۰۵ تا ۶۵ کیلوگرم بر مترمربع.
– با قاب خمشی ویژه : ۱۱۵ تا ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع.
در سازه های سیستم دوگانه نمیتوان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معمولا این سیستم ها برای ساختمان های بلند مرتبه و یا با کاربری خاص انتخاب میشوند لیکن به طور تقریبی حدود ۱۲۰ تا ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع برآورد می گردد.

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

۶- وزن آرماتور سقف:

– سقف کامپوزیت : ۱۲-۸ کیلوگرم بر مترمربع.
– سقف تیرچه بلوک : ۷-۵ کیلوگرم بر مترمربع.
– سقف دال بتنی : ۱۶-۱۰ کیلوگرم بر مترمربع.
– سقف عرشه فولادی : ۶-۲ کیلوگرم بر مترمربع.
در مورد وزن میلگرد در سقف های عرشه فولادی می توان گفت علی رغم اینکه استفاده از میلگردهای آتشپاد جهت افزایش مقاومت سقف در مقابل حریق اکنون یک الزام محسوب می شود . لیکن در برخی پروژه ها همچنان در نقشه های سازه لحاظ نمی گردد . لذا حدود وزن میلگرد در این سقف را با احتساب میلگرد آتشپاد در حدود ۶-۳ کیلوگرم بر مترمربع محاسبه می گردد.

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

۷- محاسبات سرانگشتی در اسکلت های فولادی :

– وزن آهن آلات مصرفی درسازه های با اسکلت فلزی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف : ۷۰تا ۴۵ کیلوگرم بر مترمربع.
– وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی غیر هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف : ۷۵ تا ۵۰ کیلوگرم بر مترمربع.
– وزن آهن آلات مصرفی در سازه های فولادی با قاب خمشی متوسط و معمولی بدون وزن آرماتور سقف : ۱۰۵ تا ۶۵ کیلوگرم بر مترمربع.
– وزن آهن آلات مصرفی در سازه های فولادی با قاب خمشی ویژه ومعمولی بدون وزن آرماتور سقف : ۱۱۵ تا۷۰ کیلوگرم بر مترمربع.
– در سازه های دوگانه نمیتوان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معمولا این سیستم ها برای ساختمان های بلند مرتبه و یا با کاربری خاص انتخاب می شود. ولی بطور تقریبی ضریبی حدود ۱۲۰ تا ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع می باشد.

 

۸- مقدار نخاله تخریب ساختمانی :

بطور سرانگشتی به ازای هر مترمربع زیربنای سازه ۱تا۸/۰ مترمکعب نخاله خواهیم داشت.
به عنوان مثال در یک سازه تخریب شده با زیر بنای ۱۰۰۰ مترمربع حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب نخاله خواهیم داشت . تعداد کامیون ها نیز قابل محاسبه است . ظرفیت هر کامیون با احتساب محدودیت های راهنمایی و رانندگی حداکثر ۱۰ مترمکعب می باشد بنابراین به ۸۰ تا ۱۰۰ کامیون جهت حمل نخاله ها نیاز داریم.
حال با در نظر داشتن هزینه حمل و تخلیه بار هر کامیون (حدود۵۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان بسته به مسافت) و همچنین هزینه اجرای روزانه بیل مکانیکی (روزانه ۳-۵ میلیون تومان ) می توان تخمین اولیه از هزینه برای تحویل کار به پیمانکار را داشت.

 

۹- محاسبات سرانگشتی گچکاری :

– با هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی مخصوص گچ وخاک میتوان ۶۰/۲ تا ۸۰/۲ مترمربع از دیوار را گچ و خاک کرد با احتساب پرت های احتمالی این عدد را ۳ در نظر می گیریم .

– با هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی گچ مخصوص سفیدکاری می توان حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمربع را سفید کرد.
۷- محاسبه شیب رمپ:
رمپ شیب درصد=(ارتفاع ÷رمپ طول)*۱۰۰

 

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

۱۰- محاسبه سرانگشتی تعداد یونولیت مورد نیاز سقف تیرچه بلوک:

هر متر مربع از سقف تیرچه بلوک به ۶۸/۰ یونولیت با این ابعاد نیاز دارد:
یونولیت بلوک ابعاد=۲۰۰*۵۰
مثال : تعداد بلوک یونولیت مورد نیاز در سقف تیرچه بلوک به مساحت ۴۰۰ مترمربع برابرست با :

۴۰۰*۰٫۶۸=۱۳۶ عدد

 

۱۱- محاسبه و جدول درز انقطاع برای ساختمان های تا ۸ طبقه:

 

محاسبات سر انگشتی در سازه  سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی

برای تامین درز اقطاع در ساختمان هایی با ۸ طبقه و کمتر فاصله هر ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر با۰۰۵/۰ ارتفاع آن ساختمان باشد.

محاسبه و جدول درز انقطاع برای ساختمان های تا ۸ طبقه
مجموع دوطرف درز انفطاع از یک طرف ارتفاع طبقات تعداد طبقات
۲۰/۳ ۶۰/۱ ۳۲۰ ۱
۴۰/۶ ۲۰/۳ ۶۴۰ ۲
۶۰/۹ ۸۰/۴ ۹۶۰ ۳
۸۰/۱۲ ۴۰/۵ ۱۲۸۰ ۴
۱۶ ۸ ۱۶۰۰ ۵
۲۰/۱۹ ۶۰/۹ ۱۹۲۰ ۶
۴۰/۲۲ ۲۰/۱۱ ۲۲۴۰ ۷
۶۰/۲۵ ۸۰/۱۲ ۲۵۶۰ ۸

 

۱۲- محاسبه حجم بتن سقف تیرچه بلوک :

حجم بتن مصرفی در سقف تیرچه بلوک بااحتساب پنج سانتیمتر بتن رویه و بتن تیر ها حدود ۱۸/۰ مترمکعب در هر متر مربع از سقف می باشد .

مثال: حجم بتن لازم جهت بتن ریزی سقف تیرچه بلوک به مساحت ۴۰۰ مترمربع چقدر می باشد ؟
۴۰۰*۰٫۱۸=۷۲ m3

۱۳- ضوابط اجرای وال پست :

– اگر طول دیوار ۶ متر بیشتر باشد، اجرای وال پست اجباری است . البته در بعضی از دستورالعمل ها این اندازه ۵ متر عنوان شده است .اگر طول دیوار تا ۴۰ برابر از ضخامت دیوار بیشتر باشد، اجرای وال پست ضروری است .
– در مورد اجرای وال پست افقی نیز گفته شده است که اگر دیوار بیش از ۵/۳ متر ارتفاع داشته باشد این نوع وال پست قابلیت اجرا دارد . در برخی از دستورالعمل ها نیز محدودیت ۳۰ برابر ضخامت دیوار را در نظر گرفته شده است .

محاسبات سر انگشتی در سازه  سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی

۱۴- محاسبه سرانگشتی مصالح مصرفی در نازک کاری و سفتکاری:

– به ازای هر مترمربع کاشی کاری ۲۰ کیلو سیمان و ۶۰کیلو ماسه مصرف می شود.
– به ازای هر متر مربع کفسازی حدود ۱۲ کیلو سیمان و ۷۰ کیلو ماسه لازم است .
– هرکیسه ۴۰ کیلویی گچ برای ۳ مترمربع اندود گچ و خاک کافی است.
– با هر کیسه گچ سفیدکاری میتوان بطور تقریبی ۱۲ مترمربع از دیوار را گچ کرد.

۱۵- طول وصله (اورلپ) میلگردها :

 

۱۶- محاسبات سرانگشتی در طراحی تیرهای بتنی :

– به ازای هر متر طول تیر ۲۵/۶ سانتیمتر عمق در نظر می گیریم.
– لنگر ماکزیمم را محاسبه می کنیم.
– As را محاسبه می کنیم :
AS=30*(M÷D)
در این رابطه لنگر بر حسب تن – متر و ارتفاع موثر بر حسب سانتیمتر است . پس واحد As برابر یا سانتیمتر مربع می باشد.

مثال : تیری با دهانه ۶ متر با فرض لنگر ماکزیمم ۱۵ تن متر را طراحی نمایید :
H = 6 * 6.25 = 37.5 cm = 38 cm
D = 38 – ۵ = ۳۳ cm
AS = 30*(15/33) = 14 cm2

 

۱۷-محاسبه وزن میلگرد:

(π.D^2/4) * 7850 یا D^2 /162
که در آن D قطر میلگرد می باشد .
برای مثال وزن میلگرد۱۰ برابر است با
((۱۰*۱۰@))÷۱۶۲=۰٫۶۱۷

۱۸- محاسبه سرانگشتی مقدار سیمان و ماسه مصرفی در دیوارچینی:

۱- حجم دیوار را حساب می کنیم .
۲- نوع ملات را انتخاب می کنیم .
۳- % ۳۰حجم دیوار ملات می باشد.
۴- مقدار پرت سیمان را %۶ در نظر می گیریم.
مثال : دیوار به طول ۲۵ متر و ارتفاع ۳ متر و ضخامت ۲۰ سانتیمتر چه مقدار سیمان و ماسه لازم دارد؟
دیوار حجم=۲۰*۳*۰٫۲=۱۲ m^3
با فرض نوع ملات ۱:۵ مقدار سیمان در هر متر مکعب ملات ۲۲۵ کیلوگرم است .
ملات مقدار=۰٫۳*۱۲=۳٫۶۰
سیمان مقدار=۳٫۶۰*۲۲۵*۱٫۰۶=۸۶۰ kg
ماسه مقدار=۰٫۶*۱۲=۷٫۲۰ ton

۱۹- محاسبه سرانگشتی هزینه گچکاری:

بطور سرانگستی به ازای هر متر زیربنای طبقات مسکونی با معماری معمولی حدود ۵/۲ تا ۳ متر گچگاری برای دیوار ها و سقف ها انجام می شود.برای دیوار های صاف و شاقولی ۵۰/۲ برابر و برای دیوارهای ناصاف و ناشاقول معمولا به عدد ۳ خواهیم رسید.
به ازای هر۸۰/۰ متر زیر بنای کل سازه ۱ کیسه گچ و خاک آماده ۳۰ کیلویی (کیسه گچ ۴۰ کیلویی دیگر تولید نمی شود) استفاده می شود .حال با دراختیارداشتن زیربنای سازه مقدار سطح گچکاری بدون ابزار و نور مخفی محاسبه می شود. البته باید دقت کرد که سقف پارکینگ نیز به محاسبات سطح گچ اضافه گردد.
مثال : هزینه گچکاری یک ساختمان ۴ طبقه به متراژ ۱۵۰ متر مسکونی برابر است با.
گچکاری سطح کل=(۴*۱۵۰)*۲٫۵=۱۵۰۰m2
به ازای هر ۴ متر زیربنا ۱ کیسه سفیدکاری لازم است.
آماده خاک و گچ تعداد=۶۰۰/۰٫۸=۷۵۰
کاری سفید گچ تعداد=۶۰۰/۴=۱۵۰
قیمت خرید هر دونوع را ۱۱۰۰۰ تومان در نظر می گیریم.
۷۵۰*۱۱۰۰۰=۸۲۵۰۰۰۰
۱۵۰*۱۱۰۰۰=۱۶۵۰۰۰۰
گچ خرید مجموع=۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای هر متر مربع سطح سازه را ۵۰۰۰۰ تومان در نظر میگیریم:
۱۵۰۰*۵۰۰۰۰=۷۵۰۰۰۰۰۰
بنابراین هزینه کل برابر است با :
۱۰۰۰۰۰۰۰+۷۵۰۰۰۰۰
هزینه اجرای نور مخفی و ابزار نیز یک ضریب ۲۵/۱ به کل قیمت محاسبه شده وارد می شود .
یعنی برای این مثال :
مخفی نور اجرای هزینه=۸۵۰۰۰۰۰۰*۱٫۲۵=۱۰۰۲۵۰۰۰۰
مقدار گچ مصرفی نیز در قیمت ابزار سقف در نظر گرفته شده است.

۲۰- محاسبات سرانگشتی سقف تیرچه بلوک :

– مقدار طول تیرچه: حدود ۷۰/۱ تا۳۰/۱ برابر سقف در سازه بتنی.
– میزان میلگرد مصرفی : حدود ۱۰ تا ۷ کیلوگرم به ازای هر متر طول تیرچه.
– مقدار سیمان : به ازای هر مترمربع سقف تیرچه بلوک به ضخامت ۳۰ سانتیمتر حدود یک کیسه ۵۰ کیلویی سیمان مصرف می شود.

۲۱- محاسبات سرانگشتی مصالح :

 

 

 

محاسبات سر انگشتی در سازه  سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه  سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی

– برای هر متر مکعب بتن ۲/۲ تن شن وماسه مصرف می شود.
– برای هر مترمکعب ملات دیوارچینی مقدار ۸/۱ تن ماسه مصرف می شود .
-هر کیسه ۵۰ کیلویی ماسه بادی برای ۴۰ مترمربع نمای آجر ۳ سانتی کافی است.
– برای هر مترمکعب اندود افقی یا قائم ۸۵/۱ تن ماسه مصرف می شود .
– برای هر مترمکعب ملات فرش کف ۶۷/۱ تن (سنگ و سرامیک) ماسه مصرف می شود.

 

۲۲- محاسبات سرانگشتی در معادل سازی میلگرد ها :

فرمول معادل سازی میلگرد ها به شرح ذیل است :
n*πD2/4
N: تعداد میلگرد ها .
D: قطر میلگرد ها.
برای مثال می خواهیم به جای ۸ عدد میلگرد ۱۶ از میلگرد نمره ۲۲ استفاده کنیم :
۱). ابتدا سطح مقطع میلگرد ها را محاسبه می کتیم .
۱۶ میلگرد مقطع سطح=۱٫۵۷
۲۲ میلگرد مقطع سطح=۲٫۹۸
۲). حالا سطح مقطع کل میلگرد های موجود را حساب می کنیم:
۸*۱٫۵۷=۱۲٫۵۶
۳). مقدار بدست آمده را بر سطح مقطع میلگرد مورد نظر (میلگرد۲۲) تقسیم می کنیم تا تعداد آن بدست آید .
(۱۲٫۵۶)/(۲٫۹۸)=۴٫۲۱
بنابراین ما جهت معادل سازی به ۴ عدد میلگرد نمره ۲۲ نیاز داریم.

 

۲۳- محاسبه سر انگشتی وزن ساختمان :

۱). محاسبه تقریبی وزن ساختمان بتنی با قاب خمشی بر حسب تن:
۱٫۲*طبقات تعداد*طبقه یک بنای زیر مساحت
مثال: وزن ساختمان ۱۵ طبقه با زیر بنای ۱۳۰۰۰ مترمربع برابراست با :
۱۳۰۰۰*۱۵*۱٫۲۰=۱۵۶۰۰۰ تن
۲).محاسبه تقریبی وزن ساختمان فلزی :
۰٫۹*طبقات تعداد*طبقه یک بنای زیر مساحت
مثال :وزن ساختمان ۱۰ طبقه با زیربنای ۱۳۰۰۰مترمربع برابراست با :
۱۳۰۰۰*۱۰*۰٫۹۰=۱۱۷۰۰۰ تن

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *