مقالات

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی ۱-محاسبه حجم آجر و ملات : از جمله محاسباتی که در کارگاه های ساختمانی باید به سرعت انجام شود تعداد آجر ، سفال ، مقدار ملات و سیمان می باشد که به کمک روابط زیر قابل محاسبه است: ارتفاع * ضخامت * طول = حجم […]