مقالات

گلمیخ عرشه فولادی

گلمیخ عرشه فولادی *فیکس کردن ورقهای عرشه فولادی و فلاشینگها با استفاده از گلمیخ : جهت یکپارچه کردن عملکرد سقف عرشه فولادی با اسکلت سازه باید به موارد ذیل توجه ویژه نمود : ۱). مطابق با ضوابط نصب در سقفهای مرکب عرشه فولادی مندرج در استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷۳ (چاپ اول ۱۳۹۶) عرشه های […]