مقالات

گلمیخ عرشه فولادی

گلمیخ عرشه فولادی *فیکس کردن ورقهای عرشه فولادی و فلاشینگها با استفاده از گلمیخ : جهت یکپارچه کردن عملکرد سقف عرشه فولادی با اسکلت سازه باید به موارد ذیل توجه ویژه نمود : ۱). مطابق با ضوابط نصب در سقفهای مرکب عرشه فولادی مندرج در استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷۳ (چاپ اول ۱۳۹۶) عرشه های […]

مقالات
گل میخ چیست fartakvision.com

گل میخ چیست؟

گل میخ چیست بطور کلی وظیفه اصلی برشگیرها در سیستم سقف های سازه ای مقابله با تنش برشی ناشی از نیروی زلزله در سقف ها و در عین حال تقسیم و انتقال این نیروی سنگین به مقاطع اصلی سازه و در نهایت فونداسیون می باشد. در سقف های کامپوزیت سنتی از ناودانی های جوش شده […]