اخبار
2

میلگردهای آتش پاد و حرارتی در سقف‌های عرشه فولادی

میلگردهای آتش پاد و حرارتی در سقف‌های عرشه فولادی میلگردهای آتش پاد و حرارتی در سقف‌های عرشه فولادی جهت ارتقاء مقاومت سقف در برابر بهارخواب‌های ناشی از تغییرات جوی و از طرفی در برابر حریق احتمالی در طول عمر سازه از مسلح کننده‌هایی بنام میلگردهای حرارتی جهت مقابله با تغییرات جوی و میلگردهای آتش پاد […]

اخبار
950518 11

مقایسه برشگیر گلمیخ و برشگیر ناودانی

مقایسه برش گیر گل‌میخ  و برش گیر ناودانی مقایسه برش گیر گل‌میخ در سقف‌های عرشه فولادی و برش گیر ناودانی در سقف‌های کامپوزیت  مقایسه برشگیر گلمیخ و برشگیر ناودانی، سرعت اجرای هر گل‌میخ در سقف دال مرکب عرشه فولادی حدود ۱۰ ثانیه هست و این زمان برای اجرای برش گیره‌ای ناودانی در سقف کامپوزیت حدود۴دقیقه […]