اخبار

مقایسه برشگیر گلمیخ و برشگیر ناودانی

مقایسه برش گیر گل‌میخ  و برش گیر ناودانی مقایسه برش گیر گل‌میخ در سقف‌های عرشه فولادی و برش گیر ناودانی در سقف‌های کامپوزیت  مقایسه برشگیر گلمیخ و برشگیر ناودانی، سرعت اجرای هر گل‌میخ در سقف دال مرکب عرشه فولادی حدود ۱۰ ثانیه هست و این زمان برای اجرای برش گیره‌ای ناودانی در سقف کامپوزیت حدود۴دقیقه […]